İris Teşhis Metodu

This post is also available in: Almanca

İridoloji veya gözden hastalıkları teşhis etme metodu ile , gözün iris tabakasında meydana gelen doku diğişikliklerinden bir çok kalıtsal ve genetik hastalıklar tespit edilebilir.

Gözün iris kısmında her organının yansıdığı bir refleks bölgesi bulunmaktadır.Zaman içerisinde organlarda meydana gelen dejenerasyonlar refleks bölgesinde değişik şekillerle kendini göstermektedir.Göze yansıyan bu işaretlerin derinliği,genişliği ve geliş yolu ile uzman Hekim bir çok hastalığı teşhis edebilir. Unutmamak gerekir ki İris teşhis metodu,hiç bir zaman tek başına kesin bir teşhis metodu değildir , bir yol göstericidir. Kesin teşhis için mutlaka , diğer bilimsel metotlara baş vurulmalıdır.